Przerwa śniadaniowa a czas
pracy kierowcy

W art. 6 ustawy o czasie pracy kierowców za czas pracy uważany jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, a do tego wykonuje się różne czynności, które związane są z przewozem drogowym, a jest to, np.:

 • prowadzenie pojazdu,
 • załadowanie i rozładowanie pojazdu oraz nadzór nad tym,
 • nadzór nad osobami wsiadającymi i wysiadającymi,
 • czynności spedycyjne,
 • utrzymanie pojazdu w czystości,
 • obsługa codzienna pojazdów i przyczep,
 • niezbędne formalności administracyjne,
 • zapewnianie bezpieczeństwa przewożonym osobom, rzeczom i pojazdowi.

Po 6 godzinach kierowca może udać się na 15-minutową przerwę, która także zaliczana jest do czasu pracy.

Natomiast do czasu pracy kierowcy nie wlicza się, np. dyżuru kierowcy, w czasie którego pracownik pozostaje w gotowości do pracy, ale nie prowadzi samochodu.

Podstawa prawna

Regulacje na temat przerwy śniadaniowej a czasie pracy kierowcy można znaleźć w ustawie z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155), rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamnetu Europejskiego I Rady z 15 marca 2006 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3812/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 382/85 (Dz. Urz. UE I.102 z 11 kwietnia 2006 roku.

Odpowiednia przerwa

Nie ma konieczności dawania kierowcy przerwy śniadaniowej, jeżeli będzie on korzystał z dłuższej przerwy w czasie pracy, np.

 • jeśli jest to praca od 6 do 9 godzin – to 30 minut przerwy,
 • jeśli więcej niż 9 godzin – to 45 minut przerwy,
 • po 4,5 godzinie ciągłej jazdy przysługuje obowiązkowa 45-minutowa przerwa.

Kiedy kierowca wykorzysta którąś z wcześniej opisanych przerw, to już nie przysługuje mu 15-minutowa przerwa na śniadanie.

Inaczej jest z kierowcami, którzy wykonują regularne przewozy na trasie o długości 50 km, ponieważ wtedy oprócz przerwy, które wynikają z ustawy o czasie pracy kierowców, mają również dodatkową przerwę śniadaniową. Natomiast kierowcom, którzy zajmują się przewozami drogowymi w ramach własnej działalności gospodarczej albo na umowę zlecenie, nie przysługuje prawo do 15-minutowej przerwy śniadaniowej, która byłaby wliczana do czasu pracy.

Kary dla pracodawcy za brak przerwy

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi przerwy śniadaniowej, ponieważ za niewywiązanie się z tego grozi mu mandat karny, który może mu przyznać Państwowa Inspekcja Pracy, a może on wynieść od 500 do 2000 zł. Natomiast inaczej ma się sprawa z Inspekcją Transportu Drogowego, ponieważ może ona ukarać zarówno kierowcę, jak i przedsiębiorcę za to, że nie została odebrana przerwa w prowadzeniu pojazdu.

Jeśli czas maksymalnego prowadzenia pojazdu bez przerwy został przekroczony od 15 do 30 minut, a także za każde następne rozpoczęcie 30 minut, kierowca dostanie mandat, który wynosi 150 zł. Natomiast przedsiębiorca za to, że przekroczono maksymalny czas prowadzenia samochodu bez przerwy od 15 do 30 minut może dostać 150 zł kary, a za każde następne rozpoczęte 30 minut będzie kara w wysokości 200 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *