Psychotesty dla kierowców – jak to wygląda w Polsce?

Zgodnie z obowiązującym prawem zawodowi kierowcy muszą regularnie poddawać się badaniom lekarskim i psychologicznym. Do ukończenia 60 roku życia przechodzą taką kontrolę co 5 lat. Natomiast po ukończeniu 60 lat znacznie częściej odwiedzają specjalistę wydającego zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, bowiem już co 30 miesięcy. Jest to niezbędna procedura mająca na celu przede wszystkim zapewnienie uczestnikom ruchu drogowego bezpieczeństwo.

Regulacje te, choć mogą wydawać się uciążliwe, pozwalają jednak upewnić się czy po drogach poruszają się osoby posiadające odpowiednie umiejętności. Psychotesty dla kierowców można przeprowadzić na wniosek zainteresowanej osoby lub na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza. Trzeba się liczyć z tym, że za badania pobierana jest opłata. Jej wysokość została ustalona w odpowiednim rozporządzeniu ministra ds. transportu. W przypadku zawodowych kierowców ponosi ją pracodawca.

Kto jeszcze musi przechodzić odpowiednie badania psychologiczne?

Nie tylko zawodowi kierowcy muszą pojawić się u psychologa w celu wykonania badań. Ci, którym marzy się posiadanie prawa jazdy kategorii takich jak: C1, C1 + E, C + E, D1, D1 + E, D, D + E muszą ubiegać się o otrzymanie stosownego zaświadczenia lekarskiego.  Osoby, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości  także czeka obowiązkowa wizyta u specjalisty. Również ci, którzy przekroczyli 24 punkty karne nie wymigają się od wizyty u lekarza, jeśli nadal zależy im na odzyskaniu uprawnień.

Wszyscy kierowcy, którzy chcą odzyskać prawo jazdy, a mają zbyt dużo na sumieniu muszą ponieść konsekwencje swoich czynów. Jest to konieczne dla dobra pozostałych uczestników ruchu. Tylko w ten sposób można zorientować się czy dana osoba zasługuje na ponowne uzyskanie stosownych uprawnień.

Przebieg badania

Osoba, która otrzyma odpowiednie skierowanie musi zgłosić się na badanie dotyczące psychologii transportu. Ma na to 30 dni. Niezwykle istotne jest, by psychotesty dla kierowców zostało przeprowadzone przez psychologa posiadającego stosowne uprawnienia. Tylko w takiej sytuacji wydane orzeczenie psychologiczne będzie ważne.

Nie każdy wie, że lekarz ma prawo odmówić wykonania badania. Dzieje się tak w sytuacji, gdy osoba badana znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Podobnie jest, gdy badany poinformuje o swoim złym samopoczuciu lub złym stanie zdrowia. Podczas wykonywania psychotestu dla kierowców przeprowadza się wywiad bezpośredni i obserwację oraz sprawności psychomotoryczne, a także dokonuje się opisu sprawności intelektualnej i osobowości.

Co, gdy wynik badania nie zadowala kierowcę?

Pojawiają się sytuacje, w których to kierowca nie jest zadowolony z jego wyniku. Oczywiście, w takim przypadku może on się odwołać. Pismo w tej sprawie należy adresować do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Można również wnioskować o ponowne przeprowadzenie badania.

Powinno pamiętać się, by w takiej sytuacji dokumenty złożyć w przeciągu 14 dniu od otrzymania orzeczenia.  Dokonuje się tego za pośrednictwem lekarza, u którego odbyło się pierwszy psychotest dla kierowców. Postanowienia wydane na etapie odwołania są ostateczne. Nie ma możliwości rozpatrzenia sprawy po raz kolejny, dlatego należy dobrze rozważyć czy warto decydować się na taki właśnie krok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *